SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52853053' ORDER BY goalpage.sortnr

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

  • Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole.
Alle kommunale barnehager og skoler skal følge Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnet sendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Vi har førskolegruppe ukentlig hvor vi jobber med skoleforberedende aktiviteter, sosiale ferdigheter og selvstendighetstrening.
  • Vi besøker nærmiljøskolene.
  • Vi følger årshjulet i "Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole"
  • På høsten har vi et foreldremøte der foresatte til skolestarterne inviteres. Der blir informasjon om hva som gjøres på førskolegruppa gitt, og hva skolen ønsker at vi fokuserer på det siste året før skolestart.
  • Vi har en foreldresamtale hvor barnehage og foreldre i fellesskap fyller ut et informasjonsskjema om barnet som sendes skolen barnet skal starte på.
  • Vi inviterer førskolegruppene nabobarnehagene til aktivitesdag i Iladalen før førskoledagene.