SELECT *, aboutpages.id AS ids FROM aboutpages LEFT OUTER JOIN aboutpagescontent ON aboutpagescontent.aboutpagesID = aboutpages.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = aboutpages.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'aboutpages' AND pageID.id = '52853044' ORDER BY aboutpages.sortnr

Kort om barnehagen

Image
Image
  • Vøyensvingen barnehage består av 5 avdelinger. Tre storebarnsavdelinger med 18 barn i alderen 3-5 år, en småbarnsavdeling med 12 barn og en småbarnsavdeling med 15 barn.
  • Vi ligger flott plassert ved parken i Iladalen, og vi har en av Bydel Sagenes grønne lunger som nærmeste nabohage. I Iladalen har vi tilgang til aking, skøyter og ski på hvite vinterdager, og ballspill, lek og annen motorisk aktivitet på varmere dager. Vi har kort vei til skolehagen på Sagene og vi har en fast turplass i Brekkeskogen. Personalgruppen er sammensatt når det gjelder kjønn, alder og kulturbakgrunn og vi fokuserer på å ha bevissthet om voksenrollens betydning for barnas utvikling. Barnehagens aktiviteter preges av den sammensatte personalgruppen. Vi har medarbeidere med kreativt fokus, noen med interesse for musikk, og vi har ansatte som er glade i å være på tur. Vi har fokus på lek og leken har en svært sentral plass i barnehagen. Leken er barnas fremste uttrykksform og viktig for læring, utvikling av sosial kompetanse og vennskap. Ved sien av leken er vi opptatt av barns språkutvikling og vi jobber for å ha kreative tilnærminger i arbeidet med å utvikle barnas språk. Det er viktig for oss å være aktive og tilstedeværende i samtale og lek med barna.
  • Vi deler ofte barnegruppen opp i mindre grupper, og etter alder en gang i uken, hvor barna møtes på tverrs av avdelinger.