SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52853050' ORDER BY goalpage.sortnr

Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling

  • Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Vi bruker barnehagens nærmiljø aktivt, slikt som Iladalen, gymsalen i Iladalen kirke, Biermanssgården og Geitmyra skolehage.
  • Vi er aktive voksne som deltar og veileder i lek.
  • Vi setter i gang/lærer barna sang og regelleker i utetiden.
  • Vi tilrettelegger for fysisk aktivitet hver dag ut i fra barnegruppas behov, eksempel fotball, løping med tidtakning og lignende.
  • Vi har turdag en dag i uka.