SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52853048' ORDER BY goalpage.sortnr

Barns medvirkning

  • Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger.
  • Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn påbarnehagens daglige virksomhet.
  • Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Vi er tilstedeværende og oppmerksomme på det barn formidler og viser initiativ til kroppslig og verbalt.
  • Vi er vare for barns initiativ og anerkjenner initiativene selv når vi ikke kan følge de.
  • Vi deler barna inn i mindre grupper slik at det enkelte barn lettere kan uttrykke seg.
  • Vi etterspør barnas mening og vi lytter til deres innspill.
  • Vi kan endre planer når barnegruppens initiativ og interesser beveger oss i en annen retning.
  • Vi skal la barna skal få erfaringer med at demokratiske prosesser innebærer å gi og få, og at barnet på den måten er en del av et felleskap.
  • Førskolebarna informerer skolen om sine tanker om det å starte på skolen, ved skjema i Oslostandarden.