SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52853046' ORDER BY goalpage.sortnr

Barnehagens mål og satsinger

 • Vi ser leken som barnas viktigste utvikling og læringsarena.
 • Vi fokuserer på språk og kommunikasjon gjennom hverdagen.
 • Implementering av snakkepakke på huset.

Våre tiltak for å oppnå dette i år

 • Vi bruker litteratur aktivt i språkarbeidet.
 • Vi er bevisste på at vi er viktige språkmodeller for barna.
 • Vi bruker språket aktivt og setter ord på det vi ser og gjør.
 • Vi jobber med å utvikle språkmiljøet i barnehagen ved å gjennomføre "Oslostandard for godt språkmiljø".
 • Vi er tilstedeværende ansatte som engasjerer seg i barnas lek. Med det mener vi å se barns initiativ, legge til rette for lek, bidra til å utvide leken og støtte barna underveis.
 • Vi deler barna inn i mindre grupper for å gjøre det enklere for barna å bruke språket sitt i lek og samspill/samtaler.
 • Fellesamlinger gir felles utgangspunkt for lek og kommunikasjon.
 • Vi tar i bruk snakkepakken og etablerer ett "språkrom" innenfor Felleskjøkkenet i bygg 20.