SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855293' ORDER BY goalpage.sortnr

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

  • Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole.
Alle kommunale barnehager og skoler skal følge Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnet sendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Vi vil arrangere ukentlige førskolegrupper på tvers av avdelinger, som preges av forbindelseslinjer mellom barnehage og skole, og førskoleturer hver måned.
  • Førskolegruppene vil så langt det lar seg gjøre besøke aktuelle skoler.
  • Vi vil legge vekt på at det siste året i barnehagen skal preges av lek, mestring, glede og lysten til å lære.
  • Vi skal legge til rette for at førskolebarna får en god avskjed fra tilværelsen i barnehagen.
  • Vi vil lage egne målsettinger for førskolegruppene hvor barna skal øve på å konsentrere seg over tid, tørre å snakke høyt i og foran en gruppe, kunne lytte til andre, utvikle et godt blyantgrep og å leke med bokstaver og tall, selvstendighetstrening og evnen til å få venner.
  • Vi gjør noen elementer av skolehverdagen kjent for barna, som stasjonsjobbing, friminutt og liknende.
  • Vi arrangerer foreldremøte for foreldre med førskolebarn.