SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855294' ORDER BY goalpage.sortnr

Planlegging, dokumentasjon og vurdering

 • Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes.
 • Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier.
 • Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • -Årsplan
 • -Hjemmeside
 • -Brukerundersøkelse
 • -Planleggingsdager
 • -Personalmøter
 • -Foreldresamtaler
 • -Diverse plan og dokumentasjon som månedsplan, ukesplan, ukeslutt, dagsrapport og bildedokumentasjon
 • Barnehagens SU vil få en orientering om evaluering av årsplanen ved hvert årsskifte.