SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855285' ORDER BY goalpage.sortnr

Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene

 • Barnehagebarn skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing
 • Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte
 • Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring
 • Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter og være godt forberedt til skolestart

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Våre tiltak for å oppnå dette i år:
 • Vi har en styringsgruppe for kompetanseheving på barnehageområdet.
 • Vi har en overordnet og langsiktig kompetansestrategi.
 • Vi har tiltak i våre årsplaner som skal sikre et miljø fritt for mobbing.
 • Vi har overordnede planer, samarbeidsavtaler og tverrfaglige tiltak for å sikre tidlig innsats og forebygge mobbing.
 • Vi tar i bruk kvalitetssystemer for å sikre et godt læringsmiljø med fokus på barns trivsel og å utvikle barns språklige og sosiale ferdigheter.
 • Vi satser på lederutvikling og god ledelse i alle våre barnehager.