SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855288' ORDER BY goalpage.sortnr

Barns medvirkning

  • Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger.
  • Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn påbarnehagens daglige virksomhet.
  • Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Barna skal få oppleve at deres stemme teller og at de er viktige aktører i vår barnehage.
  • Gjennom gode fellesopplevelser skal barna få erfaringer med demokratiske verdier som å lytte til andre, vise forståelse og romme andres meninger og oppfatninger.
  • Barna skal få være med å utforme barnehagens dagsrytme, fysiske miljø og pedagogiske planer gjennom sine følelsesuttrykk, aktiviteter og ytringer.
  • Vi vil være tett på alle barn slik at vi har mulighet til å fange opp ulike uttrykk.
  • Vi vil lytte til hvert enkelt barn og oppmuntre til kritisk fantasi og kreativitet.
  • Vi vil skape en samværsform og kultur basert på åpenhet, raushet og skjønn, fremfor faste regler, normer og begrensninger.