SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855023' ORDER BY goalpage.sortnr

Samarbeid med barnas hjem

  • Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
  • For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skalhver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Vi har foreldresamtaler 2 ganger i året der vi snakker om barnets trivsel og utvikling. Vi samarbeider med foreldrene om hvordan vi best mulig kan ivareta barnets behov, og hvordan vi setter grenser.
  • Alle foreldre får mulighet til å komme med ønsker og ideer som kan gjennomføres i barnehagen.
  • Foreldrene velger representanter til samarbeidsutvalget (SU) hver høst. Foreldrerådet består av alle foreldre.