Progresjonsplan for de syv fagområdene

Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 år
3-4 år
 • Gjennom lesefrø blir barna introdusert for ulike typer temaer som eventyr, saksprosa, fortellinger, rim og regler.
 • Vi bruker bøker aktivt i hverdagen, vi samtaler og gjenforteller.
 • Vi bruker konkreter i formidling av tekster.
 • Barna er med på å skape egne fortellinger
Skolestartere
 • Vi lar barna være med på å skape egne tekster og fortellinger.
 • Vi støtter barnas initiativ når de ønsker å skrive navnet sitt.
 • Barna øver på å bruke språket aktivt.
 • Vi undrer oss og reflekterer sammen med barna.
 • Vi lar barna øve på å ta i mot beskjeder hvor de skal utføre en eller flere handlinger.

Kropp, bevegelse og helse

1-2 år
3-4 år
 • Barna har varierte aktiviteter ute og inne som fotball, slengtau, "hauk og due", hinderløype og gjemsel.
 • De skal vaske hender selv før og etter dobesøk.
 • Barna skal erfare stillhet og ro ved å ligge stille på gulvet og høre rolig musikk.
 • Vi har et variert kosthold. Vi lærer barna gode vaner og holdninger, og barna får viktige kunnskaper om sunn mat. De smører maten sin selv.
Skolestartere
 • Barna skal organisere regel-leker og fysiske aktiviteter selv.
 • De skal vaske hender før måltid og etter dobesøk på eget initiativ.
 • De skal kunne sitte konsentrert over en lengre periode, og de skal være gode forbilder for de yngre.
 • Barna lærer å respektere hverandres ulikheter. Det er ingen barn som er like.

Kunst, kultur og kreativitet

1-2 år
3-4 år
 • Vi har musikksamlinger der barn får erfaring med ulike instrumenter.
 • Barna får kunnskap om ulike maleteknikker.
 • Vi gir barna gode estetiske opplevelser.
 • Barna får kunnskap om folkeeventyr.
Skolestartere
 • Vi besøker Historisk museum for å se på sølvskatten som ble funnet på Teisen gård.
 • Barna deltar i planlegging og gjennomføring av samlingstunder for de yngste.
 • Barna får kjenskap til enkelte instrumenter og deres egenskaper.
 • De skal kunne sette ord på estetiske opplevelser og få egne "kreasjoner".
 • Barna skal øve på å spille teater.

Natur, miljø og teknikk

1-2 år
3-4 år
 • Vi arrangerer tur til Tveten gård.
 • Barna deltar i Rusken hver vår, og de kildesorterer avfall.
 • Barna får kunnskap om dyr i Norge.
Skolestartere
 • Barna deltar i Rusken, og de er med og henter Ruskenmateriell på Rådhuset.
 • De får kunnskap om naturen og ulike dyr.
 • De får kjennskap til humlens og biens betydning for naturen og meitemarkens betydning for jorda.

Etikk, religion og filosofi

1-2 år
3-4 år
 • Barna skal lære å vise empati for andre.
 • Barna skal få erfaring med å undre seg over noe sammen med andre.
Skolestartere
 • Barna skal få erfaring med å filosofere og å undre seg over etiske spørsmål.
 • Barna skal få en toleranse for hverandre gjennom samtaler om religion og livssyn.

Nærmiljø og samfunn

1-2 år
3-4 år
 • Barna går på tur i nærmiljøet og de får kunnnskap om barnehagens nærområde.
 • Barna lærer litt om trafikkregler.
Skolestartere
 • Vi lærer barna om Osloby og Teisenområdet når vi er på turer.
 • Vi besøker uteområdet på Bryn skole.
 • Vi lærer barna grunnleggende trafikkregler.

Antall, form og rom

1-2 år
3-4 år
 • Vi har aktiviteter som omfatter klassifisering, sortering og sammenligninger.
 • Vi lærer barna å telle til 10.
 • Barna får kjennskap til trekanter, firkanter og sirkler.
 • Barna lærer å legge puslespill i ramme.
Skolestartere
 • Vi lærer barna å kjenne igjen tallene 1-10.
 • Vi lærer barna å beskrive trekanter, firkanter og sirkler.
 • Barna skal lære å legge puslespill uten ramme og med flere brikker.