SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855019' ORDER BY goalpage.sortnr

Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene

  • Barnehagebarn skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing
  • Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte
  • Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring
  • Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter og være godt forberedt til skolestart

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Barnehagen har en antimobbeplan, og barnehagen forebygger mobbing ved at barn og voksne bygger gode relasjoner.
  • Barnehagen har høy kompetanse blant de ansatte. Personalet er opptatt av å se hvert enkelt barn hver dag.
  • Hjerteprogrammet, lesefrø, høytlesning, dramatisering, teater, rollelek er barnehagens pedagogiske tilbud som fremmer gode språklige og sosiale ferdigheter.
  • Enkelte barn som trenger det mest, får tilbud om språkprogrammet SPROFF.