SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855025' ORDER BY goalpage.sortnr

Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn

  • Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
  • Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
  • Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Vi har gode hverdagssamtaler med barna, og vi er lyttende og anerkjennende voksne.
  • Vi veileder barna når de etablerer sosiale relasjoner med hverandre.
  • Vi har førskolegruppe og 3 og 4 årsgrupper hver uke.
  • Vi markerer samedagen 06. februar.