SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855024' ORDER BY goalpage.sortnr

Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling

  • Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Vi jobber for å få til en funksjonell innredning av rommene og vi er fleksible på forandring.
  • Ved å endre på møblering og bytte ut leker, blir det mer spennende for barn å leke
  • Vi benytter nærmiljøets uteområder. Vi drar på tur utenfor barnehagen, slik at barna får andre opplevelser og erfaringer.
  • Vi har en fast turdag hver uke.