SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855020' ORDER BY goalpage.sortnr

Barnehagens mål og satsinger

  • Vi jobber med å utvikle barnas empati, og vi lærer barna å sette grenser for seg selv. Å kunne stå støtt på egne ben, si nei og stopp er viktig for å unngå mobbing i barnehagen.
  • Vi jobber for at alle barn skal ha venner og ha noen å leke med, men vi respekterer at noen barn vil leke alene i perioder.
  • Barna skal bli hørt og sett og de skal tas på alvor.

Våre tiltak for å oppnå dette i år

  • Vi observerer barna i samspill og lek.
  • Vi tilrettelegger for god lek og læring.
  • Vi anerkjenner og bekrefter barna, og deres ønsker og behov.
  • Vi er støttende voksne.