SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855613' ORDER BY goalpage.sortnr

Inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn

  • Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
  • Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.
  • Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • * Barna skal få tid og rom til å leke og utforske det de er interessert i og opptatt av.
  • * Alle skal bli sett på med en positiv måte uansett kjønn og bakgrunn.
  • * Alle barn skal oppleve å bli inkludert i leken.
  • * Vi deler humor og glede sammen.