SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855612' ORDER BY goalpage.sortnr

Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling

  • Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • * Vi har lekeutstyr som legger tilrette for stimulering og utvikling av grunnleggende grov og finmotoriske ferdigheter for den aktuelle aldersgruppe.
  • * Vi tilbyr uteaktiviteter som gir mulighet for fysiske utfordringer, kuppert terreng, og sandkasselek.
  • * Vi er mye på tur. Bruker nærmiljøet aktivt. Vi har varierte turer. Vi bruker skogen mye, lekeplasser, parker, byen, museer osv.
  • * Vi skal ha aktiviteter som tar tak i barnas interesser – krever lyttende, observerende og tilstedeværende voksne.
  • * Barnehagens rom inne er innredet med plass til varierte aktiviteter som barna kan velge mellom.