SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855608' ORDER BY goalpage.sortnr

Barnehagens mål og satsinger

Vi skal skape et miljø hvor barna opplever trygghet, trivsel og samhørighet, og tilegner seg grunnleggende ferdigheter.

Våre tiltak for å oppnå dette i år

  • * Vi satser på å utvikle lekens ulike muligheter både for de små og de litt større barna.
  • * Vi satser på å utvikle sosiale ferdigheter der vi voksne er gode modeller og der de store barna viser omsorg og empati for de mindre barna som gode rollefigurer.