SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52854957' ORDER BY goalpage.sortnr

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

  • Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole.
Alle kommunale barnehager og skoler skal følge Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnet sendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Barna skal få trening i å eksponere seg selv i gruppe for å styrke troen på seg selv.
  • Felles pedagogiske aktiviteter for førskolegruppen hvor det jobbes med: selvstendighetstrening, å kunne ta i mot beskjeder og konsentrasjon/orden.
  • Samarbeiddsmøte med skolen på våren.
  • Vi besøker nærskolene.