SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52854958' ORDER BY goalpage.sortnr

Planlegging, dokumentasjon og vurdering

  • Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes.
  • Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier.
  • Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Personalet dokumenterer gjennom årsplan, månedsplan, månedsbrev, dagsrapporter der barna selv forteller om dagen sin og synliggjøring av barnas produkter.
  • Barnehagen har avdelingsmøter, og ledermøter hvor vi planlegger, reflekterer og evaluerer hverdagen.
  • Barnehagen evaluerer og lager tiltak til forberingsområder vedr brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser.