SELECT *, aboutpages.id AS ids FROM aboutpages LEFT OUTER JOIN aboutpagescontent ON aboutpagescontent.aboutpagesID = aboutpages.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = aboutpages.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'aboutpages' AND pageID.id = '52854948' ORDER BY aboutpages.sortnr

Kort om barnehagen

Image
Image
  • Lille Langerud barnehage er en 1,5 avdelings barnehage med 23 barn i alderen 2-6 år.
  • Barnehagen ligger i et rolig og skjermet boligområde på Abildsø. Vi har et flott turterreng rundt oss, med Østensjøvannet, Østmarka og Rustadfeltet som nærmeste nabo.
  • I vår barnehage ønsker vi at barna skal oppleve gleden av å være fysisk aktive og legger hver dag tilrette for at grovmotoriske aktiviteter skjer både ute og inne. Vi vet at det har en stor betydning for helse og trivsel og har en positiv effekt på barnets selvtillit og selvfølelse.
  • Barna i vår barnehage skal få mulighet til å påvirke egen hverdag. Vi har morgenmøter med barna der vi forbereder og inkluderer de i planene for dagen og ettermiddagsmøter der barna selv får fortelle om dagen som har vært. Vi plukker opp barnas interesser og bruker dette videre i våre planer.