SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52854949' ORDER BY goalpage.sortnr

Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene

  • Barnehagebarn skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing
  • Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte
  • Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring
  • Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter og være godt forberedt til skolestart

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Som en del av vår satsing på fysisk aktivitet igangsetter vi og lærer barna aktiviteter og leker som inkluderer alle.
  • De voksne skal være observante i forhold til hvert enkelt barn og deres rolle i barnegruppen. Vi skal støtte barna til å skape gode relasjoner til andre.
  • Vi følger Oslo standarden og legger tilrette for opplæring og veiledning av personalet.
  • Vi skal ha tidlig satsing på barnas språk.