SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52854952' ORDER BY goalpage.sortnr

Barns medvirkning

  • Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger.
  • Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn påbarnehagens daglige virksomhet.
  • Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Barn i vår barnehage skal føle at de har noe å bidra med, og at deres nysgjerrighet og interesser blir ivaretatt og tatt på alvor.
  • Vi legger opp til daglige samtaler med barna der de selv får snakke om hverdagen sin i barnehagen, dette brukes videre i vårt planarbeid.
  • Vi evaluerer planer og aktiviteter med bakgrunn i barnas ulike utrykk og tar barnas innspill på alvor.