SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52854950' ORDER BY goalpage.sortnr

Barnehagens mål og satsinger

  • Barna skal få oppleve et rikt, inspirerende og variert språkmiljø som er tilpasset barnets alder og modenhet.
  • Barnehagens ute- og innerom skal utformes slik at de ivaretar barnas behov for allsidig lek og læring
  • Bydel Østensjø har i tillegg følgende mål:
  • Barna har et helsefremmende miljø der det legges til rette for gode levevaner innenfor kosthold og fysisk aktivitet, og som fremmer god psykisk helse

Våre tiltak for å oppnå dette i år

  • Barn og voksne skal bruke språket aktivt gjennom alle aktiviteter og hverdagssysler vi gjør. Vi skal leke med ord, bruke humor og være bevisste for nonverbalt språk.
  • Vi må kontinuerlig se på rommenes muligheter, og vurdere tiltak i forhold til barnegruppen.
  • Vi legger til rette for mye fysisk aktivitet gjennom blant annet Mini-Røris, faste turdager og regelleker.
  • Vi serverer smarte og næringsrike måltider hver dag.
  • Vi følger bydelens "Retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen".