SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855552' ORDER BY goalpage.sortnr

Barnehagens mål og satsinger

  • I Læringsverkstedet Tåsenløkka skal vi arbeide med Trygghetssirkelen.
  • Vi skal utvikle våre evner til å se det enkelte barns behov, og til å vite hvordan vi skal støtte barnet der det er i sirkelen.
  • Vi skal etablere gode rutiner for tilvenning i barnehagen, rutiner som tar vare på barnets behov for trygg tilknytning.

Våre tiltak for å oppnå dette i år

  • Foredrag for personalet ved psykolog Guro Øiestad, forfatter av «Se barnet innenfra».
  • Gruppeveiledning med tilknytningspskologene Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson.
  • Veiledning av pedagogene i oppfølging av satsningsområdene og veiledning av assistentene i det daglige.