SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52850934' ORDER BY goalpage.sortnr

Barns medvirkning

  • Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger.
  • Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn påbarnehagens daglige virksomhet.
  • Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Vi voksne lar barna få muligheten til å delta aktivt i planleggingen og vurderingen av barnehagens hverdag.
  • Vi voksne er tydelige, ansvarsfulle og hensynsfulle til hele gruppen.
  • Vi voksne jobber med å bevisstgjøre oss selv ved å ta barnas følelsesmessige uttrykk på alvor.
  • Vi skal lytte aktivt og prøve å tolke deres kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og etter hvert deres verbale språk.