SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52851722' ORDER BY goalpage.sortnr

Sosial kompetanse

  • Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.
  • Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Lokalet fremmer lekeglede og de voksne deltar aktivt i barnas lek
  • Gjennom felles rutiner og bruk av lokaler har foresatte og personal et felles ansvar for å skape et godt miljø
  • Stimulere til vennskap mellom barna
  • Personalet er aktiv samtalepartnere med foresatte