SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52851719' ORDER BY goalpage.sortnr

Samarbeid med barnas hjem

  • Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
  • For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skalhver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Følge opp forslag, behov og initiativ fra foresatte
  • Ta i bruk ressurser i foreldregruppa til f. eks til morsmålsdagen, ulike feiringer, fortelle om kulturer, yrker/hobby
  • Tilby foreldreveiledning og kurs/grupper på Familiehuset
  • Forslagskasse hvor foreldre kan komme med tips og ideer