Progresjonsplan for de syv fagområdene

Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 år
 • Lesekrok med peke- og billedbøker
 • Vi setter ord på handlinger
 • Leke med språket
3-4 år
Skolestartere

Kropp, bevegelse og helse

1-2 år
 • Tilrettelegge for boltrelek på fellesrommet
 • Fremme gode vaner for måltid og hygiene
 • La barna "klare selv"
3-4 år
Skolestartere

Kunst, kultur og kreativitet

1-2 år
 • Sangstunder
 • Daglig samlingstund
 • Musikk i livets begynnelse
 • Tilby maleaktivitet 1 gang i mnd.
3-4 år
Skolestartere

Natur, miljø og teknikk

1-2 år
Gi barna kjennskap til natur og miljø gjennom leker og bilder
3-4 år
Skolestartere

Etikk, religion og filosofi

1-2 år
 • Vi anerkjenner og snakker om barnas følelsesuttrykk
 • Markere religiøse og kulturelle høytider
3-4 år
Skolestartere

Nærmiljø og samfunn

1-2 år
Barna lærer om tradisjoner og kultur gjennom ulike kulturelle markeringer
3-4 år
Skolestartere

Antall, form og rom

1-2 år
Aktivt bruk av rom og former gjennom lek, leker og bruk av konkreter
3-4 år
Skolestartere