SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52854900' ORDER BY goalpage.sortnr

Sosial kompetanse

  • Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap.
  • Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Vi legger til rette for aktiviteter som er lystbetont og inspirerende for barna
  • Vi gir barna gode opplevelser som grunnlag for lek og læring
  • Vi legger til rette for god lek
  • Vi har fokus på at alle barn skal ha en venn
  • Vi legger til rette for utvikling av kreative evner, gjennom bruk av estetiske fag