SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52854902' ORDER BY goalpage.sortnr

Planlegging, dokumentasjon og vurdering

 • Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes.
 • Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier.
 • Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Vi bruker periode- og metodeplaner med progresjonsplaner for fagområdene, med vurdering etter hver periode
 • Vi bruker Planleggingssirkelen
 • Alle avdelinger har vurderingsarbeid på høsten; kartlegging av språkmiljøet
 • Vi tar bilder
 • Vi stiller kontinuerlig ut barnas arbeider
 • Vi gjennomfører brukerundersøkelse
 • Vi bruker kontaktbarometer i forhold til både barn og foreldre
 • Alle avdelinger ønsker at foreldre kommer med innspill
 • Vi har tett samarbeid med FAU
 • Vi observerer
 • Vi bruker verktøyene TRAS og Alle med på noen barn, i samarbeid med foreldrene
 • Vi bruker møtene våre aktivt til refleksjon rundt vårt arbeid, enkeltbarn og barnegruppene