SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52854893' ORDER BY goalpage.sortnr

Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene

  • Barnehagebarn skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing
  • Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte
  • Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring
  • Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter og være godt forberedt til skolestart

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Personalet opptrer tydelig og formidler inkluderende og verdiskapende holdninger blant barn og personale.
  • Personalet tilegner seg og benytter grunnleggende kunnskaper om forebygging og håndtering av mobbing, for å avdekke og hjelpe barn som er utsatt.
  • Personalet har en anerkjennende og deltakende væremåte som støtter og fremmer det enkelte barns sosiale og språklige kompetanse.
  • Personalet arbeider systematisk med kompetanseheving på områdene, lek og læring, språk og barns utvikling, og vektlegger progresjon.
  • Personalet følger Oslostandardene for innhold og kvalitet i Oslobarnehagene.