SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855215' ORDER BY goalpage.sortnr

Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene

 • Barnehagebarn skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing
 • Barnehagebarn skal møte ansatte med høy kompetanse og tid til å følge opp den enkelte
 • Barnehagebarn skal få et pedagogisk tilbud som støtter det enkelte barns lek, utvikling og læring
 • Barnehagebarn skal utvikle gode språklige og sosiale ferdigheter og være godt forberedt til skolestart

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

 • Bydel Groruds resultatmål for barnehagene:
 • Gjennomsnittlig score på skolenes kartlegging NSL (Norsk som læringsspråk) av elever på 1. trinn er økt fra 83,33 til 90
 • Andelen barn som oppfyller helsemyndighetenes anbefaling om aktivitet i moderat til høy intensitet 60 minutter hver dag er økt fra 52 % til 60 %
 • Barnehagens tiltak for å nå resultatmålene:
 • Barnehagen følger Oslobarnehagens standarder for kvalitet
 • Barnehagen følger «Grorudmodellen for tverrfaglig og systematisk oppfølging av barn og unge»
 • Barnehagen følger bydel Groruds retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet