SELECT *, goalpage.id AS ids FROM goalpage LEFT OUTER JOIN goalpagecontent ON goalpagecontent.goalpageID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageID ON pageID.contentID = goalpage.id LEFT OUTER JOIN pageIDcontent ON pageIDcontent.pageIDID = pageID.id WHERE pageID.contentTable = 'goalpage' AND pageID.id = '52855220' ORDER BY goalpage.sortnr

Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling

  • Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.

Våre tiltak for å oppnå dette i år:

  • Følge Folkehelse rutinene til Grorud bydel og bruke aktivitetesheftet aktivt
  • Barna skal gis mulighet til aktivt og variert lek ute og inne, tilby variert materiell
  • Aktiv bruk av nærmiljø og skogen. Greibanen, akebakker, fotballplassen nedenfor barnehagen, Lilleskogen, Trollskogen, aktivitetsdag osv
  • Deltagende ansatte som gir barna utfordringer ifht alder og nivå ute og inne. Sette i gang tradisjonelle leker, ballspill, hoppetau osv
  • Gi barna variert utvalg av sunn mat, frukt og grønt minimum 1 g pr. dag